Boka ett tillfälle och låt ditt barn lära sig om arkitektur och locka fram sin kreativitet! 

ARKITEKTUR TILLSAMMANS

Arkitektur tillsammans är en serie av workshops som anordnas för barn där de lär sig mer om arkitektur. Vår mål med en arkitektur workshop för barn är att främja kreativitet, lärande, tekniska färdigheter, samarbete, kommunikation och hållbarhet.

Barnen lär sig att arbeta tillsammans, använda sin kreativitet, olika geometriska former, färger och material för att skapa arkitektur.

Workshop

Workshopen ''Arkitektur tillsammans'' hålls på lördagar under 6 veckor.

Vi har även EN DAG´s workshop och workshop för skolor

Ålder: olika år 


Barnen i fokus

Vårt fokus är att engagera och få barnen att tro på sig själva och deras förmåga att skapa arkitektur.

Det är viktigt att barnen har kul samtidigt som de lär sig något nytt.

Efter avklarad workshop får alla barn ett diplom och kan titulera sig som den lilla arkitekten.

Workshopens innehåll


Att främja kreativitet: 

Genom att delta i en arkitekturworkshop, får barnen möjlighet att tänka utanför boxen och använda sin fantasi för att skapa något nytt. Detta kan hjälpa till att främja deras kreativa tänkande.


Arkitekt, arkitektur, barn, workshop, kungsbacka, göteborg, varberg, fjärås
Arkitekt, arkitektur, barn, workshop, kungsbacka, göteborg, varberg, fjärås

Att lära sig om arkitektur: 

Genom en workshop kan barnen lära sig om arkitektur och design, från olika epoker och kulturer. Detta kan hjälpa till att utöka deras kunskaper och intresse för ämnet.


Att utveckla tekniska färdigheter: 

Genom att arbeta med material och verktyg, kan barnen lära sig tekniska färdigheter, såsom att mäta, skära, och bygga. Detta kan hjälpa till att utveckla deras finmotorik och problemlösning.

Att främja samarbete och kommunikation: 

Genom att arbeta tillsammans i en grupp, kan barnen lära sig att samarbeta och kommunicera med andra. Detta kan hjälpa till att utveckla deras sociala färdigheter.

Att främja hållbarhet: 

Genom att använda återvunna material eller andra miljövänliga metoder, kan barnen lära sig om hållbarhet och hur arkitektur kan vara en del av en hållbar framtid.

Det finns många sätt att hjälpa till att utveckla barns fantasi, som vi kommer att använda under våra workshopar:

Att läsa högt för barnet: Att läsa högt för barnet kan hjälpa till att stimulera fantasin. sagor med fantastiska figurer och platser kan hjälpa till att öppna upp fantasin hos barnet.

Att leka med barnet: Att leka med barnet och uppmuntra dem att leka själva. Detta kan inkludera att använda leksaker och rollspel, där barnet kan skapa sina egna historier och karaktärer.

Att ge dem frihet att utforska: Att ge barnet utrymme och tid att utforska sin omgivning och använda sin fantasi. Det kan vara en lekplats, trädgård eller en park.

Att skapa en kreativ miljö: Att ge barnet tillgång till material som kan hjälpa till att utveckla deras kreativitet. Det kan vara papper, färg, lera och andra material som de kan använda för att skapa egna verk.

Att fråga och lyssna: Att ställa frågor till barnet om deras fantasivärld och uppmuntra dem att beskriva vad de ser och tänker. Lyssna på deras svar och uppmuntra dem att fortsätta berätta.

Att ge barnet utmaningar: Att utmana barnet att använda sin fantasi genom att ge dem problem att lösa, som de kan lösa på olika sätt.

Att exponera dem för olika kulturer och platser: Att exponera barnet för olika kulturer och platser kan hjälpa till att öppna upp fantasin hos barnet genom att introducera nya figurer, platser och traditioner.

Att uppmuntra barnet att skriva och berätta historier: Att uppmuntra barnet att skriva och berätta egna historier, där de kan använda sin fantasi och kreativitet.

Kontakt

Skriv till oss

ARKITEKTUR TILLSAMMANS
info@bostadslyftet.nu

Ring oss

+46 (0) 70-733 72 05

Adress     Munkebäcks Alle 14, Göteborg